PDST Communities of Practice for Language Teaching and Learning

PDST Communities of Practice for Language Teaching and Learning

Bespoke School support for your teachers

PDST Language advisors are available to offer remote school support across all areas of language learning, both in English and Gaeilge. A Language advisor can offer tailored, bespoke support to meet the needs of teachers in your school. Applications for school support can be made by the school principal at https://dms.pdst.ie/support/login. If you have any queries regarding making an application, please email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Communities of Practice for Language Teaching and Learning

Over the past few months, our school communities have responded creatively and innovatively to the challenges of maintaining language teaching and learning during the pandemic. Our education system works best as we share and learn from each other. PDST Language advisors will be facilitating a number of Language Learning Communities of Practice this term. This is an opportunity for teachers and school leaders to meet together online, to share challenges, successes and opportunities in language learning.

The following Language Learning Communities of Practice will be available during November 2020.

 

Tacaíocht Scoile saincheaptha do mhúinteoirí

Tá comhairleoirí teanga SFGM ar fáil chun tacaíocht scoile a thairiscint go cianda i ngach réimse d’fhoghlaim teanga, i nGaeilge agus i mBéarla araon. Is féidir le comhairleoir teanga tacaíocht shaincheaptha a chur ar fáil le freastal ar riachtanais múinteoirí i do scoil. Féadfaidh le príomhoide na scoile iarratas a dhéanamh ar thacaíocht scoile ag https://dms.pdst.ie/support/login. Má tá aon cheist agat maidir le hiarratas a dhéanamh, seol ríomhphost chuig This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pobail Cleachtais um Theagasc agus Fhoghlaim Teanga

Le cúpla mí anuas, d’fhreagair ár bpobail scoile go cruthaitheach agus go nuálach do na dúshláin a bhaineann le teagasc agus foghlaim teanga a chothabháil le linn na paindéime. Is fearr a oibríonn ár gcóras oideachais agus muid ag roinnt smaointe agus ag foghlaim óna chéile. Beidh comhairleoirí teanga SFGM ag éascú roinnt Pobail Cleachtais Foghlama Teanga an téarma seo. Seo deis do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile bualadh le chéile ar líne, chun dúshláin, éachtaí agus deiseanna i bhfoghlaim teanga a roinnt.

Beidh na Pobail Cleachtais Foghlama Teanga seo a leanas ar fáil le linn mhí na Samhna 2020 

 

Meeting for infant teachers: Thursday, November 19th & Thursday, December 3rd (2.30pm - 3.30pm)

Meeting for 1st and 2nd class teachers: Thursday, November 19th & Thursday, December 3rd (3.30pm - 4.30pm)

Meeting for 3rd and 4th class teachers: Thursday, November 19th & Thursday, December 3rd (3.30pm - 4.30pm)

Meeting for 5th and 6th class teachers:  Thursday, November 19th & Thursday, December 3rd (3.30pm - 4.30pm)

Meeting for Special Education Teachers (SETs): Thursday, November & 19th Thursday, December 3rd (3.30pm - 4.30pm)

Gaelscoileanna agus Scoileanna Gaeltachta: Thursday, November 19th & Thursday, December 3rd (3.30pm - 4.30pm)

https://www.pdst.ie/onlinebooking

 

Course Details

Course Start Date / Time 19-11-2020
Course End Date / Time 03-12-2020
Capacity Unlimited
Cut off date 03-12-2020
Fee Free
Location Online
Please login to register for this event

Cork Education Support Centre

Location

Cork Education Support Centre, The Rectory, Western Road, Cork

EIRCODE: T12 KC86

Transportation

Local Buses and limited carparking available

Contact

TEL: +353 21 4255600
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DES logo 2
NDP trans 0