Recruitment

VACANCY FOR POST OF DIRECTOR

There is a full time secondment opportunity for the position of Director in Cork Education Support Centre

Application form and full criteria for the position are available to download below

Closing date for the above position is: 5pm on Thursday 20 th August 2020

FOLÚNTAS DO PHOST STIÚRTHÓRA

Tá deis dul ar iasacht go lánaimseartha don phost mar stiúrthóir in Ionad Oideachais Tacaíochta Chorcaí

Tá foirm iarratais agus critéir iomlána poist ar fáil le híoslódáil thíos.

Is é an dáta deiridh don phost thuasluaite: 5pm Déardaoin 20 Lúnasa 2020


Download the English and Irish Application Forms Here

Ionad Tacaíochta Oideachais Chorcaí - CORK EDUCATION SUPPORT CENTRE


Suíomh

Location

Ionad Tacaíochta Oideachais Chorcaí, Teach an Reachtaire, Bóthar an Iarthair, Corcaigh

ÉIRCHÓD: T12 KC86

Cork Education Support Centre, The Rectory, Western Road, Cork

EIRCODE: T12 KC86

Iompar

Transportation

Busanna Áitiúla agus páireáil teoranta do ghluaisteáin

Local Buses and limited carparking available

Teagmháil

Contact

 +353 21 4255600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sóisialta

Social
DES logo 2
NDP trans 0