+353 21 4255600  |    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Ionad Tacaíochta Oideachais Chorcaí

  "Ionaid oiriúnacha á gcur ar fáil do chruinnithe agus oiliúint i gCathair Chorcaí..."

  Cork Education Support Centre

  "Providing the perfect venue for meetings and training in Cork City..."

 • Cuirimid cúrsaí oiliúna FGL ar fáil

  Téigh go dtí an leathanach Cúrsaí chun cúrsa a chur in áirithe

  We provide CPD Training Courses

  To book a course please visit our Courses Page

 • Seomraí agus Áiseanna den scoth

  State of the Art Rooms and Facilities

 • Suíomh Álainn Cois Abhann

  Stunning Riverside Location

Ar mhaith leat Cúrsa a chur in áirithe? - Cruthaigh cuntas > seiceáil do rphost > logáil isteach agus áirithigh ar leathanach an chúrsa. CABHAIR.

Do you wish to book a Course? - Please create an account > check your email > login and book on the courses page. LOGIN HELP.

Tvuíteanna ó ITOC

Tweets by CESC

Nuachtlitir
Newsletter

captcha 

Nuachtlitreacha Roimhe Seo
Previous Newsletters

Ionad Tacaíochta Oideachais Chorcaí - CORK EDUCATION SUPPORT CENTRE


Suíomh

Location

Ionad Tacaíochta Oideachais Chorcaí, Teach an Reachtaire, Bóthar an Iarthair, Corcaigh

ÉIRCHÓD: T12 KC86

Cork Education Support Centre, The Rectory, Western Road, Cork

EIRCODE: T12 KC86

Iompar

Transportation

Busanna Áitiúla agus páireáil teoranta do ghluaisteáin

Local Buses and limited carparking available

Teagmháil

Contact

 +353 21 4255600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sóisialta

Social
DES logo 2
NDP trans 0